P R O P O Z I C E

čtvrtek 28.10.2021 

Krajská Hallowen výstava s KV jezevčíků

                                                                                                                                           venkovní prostory kolem KD

K e l č u KD v KELČI

(ZO Drahotuše -ČKS)
pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních,
mimo německé ovčáky 


Program:

od 07.30-9.00 přejímka psů
9.00-9.10 zahájení výstavy
09.15-13.00 posuzování v kruzích
Cca 14.00-15.30 soutěže a vyhlášení výsledků


Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů)
Zatím nám přislíbili tito rozhodčí.....


Zdena Jílková(CZ), Miroslav Václavík(CZ)MVDr. Vlado Piskay(SK),

Lenka Frnčová(CZ),Ladislav Frnčo(CZ),Dalibor Smékal(Cz)

 klubová jezevčíků Miloš Kašpar(CZ), MVDr.Luboš Šlapanský(Cz)…


Výstavní poplatky oblastní výstavy :
Uzávěrka přihlášek:
1 uzávěrka: 15.08.2021
2 uzávěrka: 30.08.2021
3 uzávěrka 20.09.2021
4 uzávěrka 20.10.2021 (POUZE s vloženým dokladem o platbě v DO)
.


přihlašování pouze on-line dogoffice !!!!
Poplatky oblastní výstava:


                                                   I.uzávěrka II.uzávěrka III.uzávěrka IV.uzávěrka

                                                     15.08.2021  30.08.2021   20.09.2021  20.10.2021

První pes vč.katalogu                     500,-           600,-             700,-             800,-

Druhý a další pes bez katal.           450,-           550,-             650,-             750,-

Št.,dorost,veterán,čestná               450,-           550,-             600,-             700,-

Soutěže                                             200,-           250,-             300,-             350,-

 

28.10.2021 halowen

Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu III.uz/do 20.09.2021/za poplatek 100 kč/pes, písemně požádat

na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,po tomto termínu storno již není možné!!!!


Neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z jedné do jiné třídy
v rámci stejné uzávěrky, případně změna psa zpoplatněno částkou 50 kč/pes.

 

Přeřazování, výměna psa v jiné uzávěrce 50 kč plus rozdíl platné uzávěrky.


Přihlášky: přes www.dogoffice.cz


Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem v dogoffice, vzhledem k uzávěrkám,cca
3-5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní list v daném je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy.

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol vygenerované dogoffice
specifický symbol - nepovinný 281021
Číslo účtu: 2800740268/2010
IBAN:CZ4820100000002800740268
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX
(do poznámky napište jméno a příjmení)

 

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů


Rozhodující pro danou uzávěrku je datum a čas nahání do systému dogoffice se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě,den podání přihlášky je i dnem platby!!.

V případě přihlášení v další uzávěrce,bude doúčtován rozdíl aktuální uzávěrky,v případě že nebude dořešeno do termínu IV.uzávěrky bude přihláška vymazena !!!!§


4.uzávěrka-přihlášky on line + platba pouze převodem s doloženým dokladem o platběv systému DO!!!!

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

- přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.
- chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).
- neuhrazené přihlášky se nepřijímají.
- PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky
z fotoaparátu neposílejte).
- chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.
- přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo doručení e-mailu.

- přihlášky přijmeme pouze přes dogoffice do 20.10.2021(20.10 POUZE s Vloženým dokladem o platbě v systému DO!!!)


Třídy:


  Štěňat            od 4 – 6 měsíců


  Dorostu          od 6 – 9 měsíců


    Mladých        od 9 – 18 měsíců


       Mezitřída        od 15 – 24 měsíců

 

Otevřená        od 15 měsíců


Pracovní          od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií

certifikátu (né tabulky ze zkoušek)


        Vítězů               od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šam., NV
nebo KV vítěz, s doloženou kopií


     Čestná             od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ
DO VÝBĚRU O krajského VÍTĚZE


Veteránů         od 8 let


V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy.

 


Soutěže:


Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa
Nejlepší chovatelská skupina......3 místa
Nejhezčí pár psů ...............3 místa


Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit
i v den výstavy do 11.00 hodin ve výstavní
kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v
katalogu) hradí se jako III. uzávěrka + 50 kč(400 kč)
Soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude


Závěrečné soutěže:


Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa


Nejlepší chovatelská skupina......3 místa


Nejhezčí pár psů ...............3 místa


Nejhezčí štěně - pes          nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa
Nejhezčí štěně - fena        nastupují feny se známkou VN1..............3 místa
Nejhezčí štěně výstavy      nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně
Nejhezčí dorost - pes         nastupují psi se známkou VN1................3 místa
Nejhezčí dorost - fena       nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy     nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost
Vítěz mladých – pes           nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa
Vítěz mladých – fena         nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa
Vítěz mladých Kelče          nastupuje pes a fena – Vítěz mladých
Vítěz třídy čestné                nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny
najednou)....3 místa
Nejlepší veterán - pes        nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3
místa
Nejlepší veterán - fena      nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1.... 3
místa
Vítěz veteránů Kelče         nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán
Nejhezčí pracovní pes       nastupují všichni jedinci(p+f) s V1 z třídy pracovní......3 místa

Vítěz FCI skupiny-pes          nastupují psi po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo
Vítěz Krajskéí výstavy – pes nastupují psi vítězové FCI skupin .....3 místa (z vítězů
FCI skupin)

Vítěz FCI skupiny-fena         nastupují feny po FCI skupinách vybere se 1.pes...1místo
Vítěz Krajskéí výstavy – fena nastupují fenyvítězové FCI skupin....3 místa (z vítězů
FCI skupin)
Vítěz Kelče                            nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........celkový
vítěz

Ceny:

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek
Vítězové všech tříd kokardu/nebo medaili,druhé a další místa s výbornou medaili
Krajští vítězové obdrží kokardu + ?
Vítězové soutěžíí obdrží kokardu/pohár, příadně ceny v záverečném kruhu


Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce
výstavy,

dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! Poté je třeba se obrátit na čmku kde
bude za poplatek,výstava vepsání viz ceník na stránkách čmku.


Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele
výstavy za vystavovatele řešit nedostatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto
skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se
předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

V případě zrušení výstavy z důvodu COVID, nebo jiných nepředvidatelných okolností nezaviněných organizátorem, bude vrácena poměrná část poplatku a zbytek použit na uhradu nákladu spojenou s organizací výstavy


VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být
klinicky zdraví. Při přejímce psamůže být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině( § č. 6 veterinárního zákona ) – týká se i psůhlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen
uznávaných FCI a národních plemen,kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro
zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih.V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousavípsi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co měníjejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek.Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stolena delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučenípsa z
účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy.V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy.


Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel sezveřejněním své adresy v katalogu


katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

 

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.


PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.


Inzerce v katalogu


1 strana chovatelský inzerát      400,-
1 strana ostatní inzeráty             550,-
½ strany chovatelský inzerát      250,-
½ strany ostatní inzeráty             350,-


sponzoři inzerce dle dohody
prodejní stánky na výstavě, pouze předem dohodnuté!!! :
kontaktujte tel. 777 006509